AI

Lọc khoá học

Danh mục

Trình độ

Special
banner-truc-quan-hoa-du-lieu
I. Giới thiệu Khoá học Beginner 3 là khoá học thứ 3 trong 11 khoá học thuộc chương trình đào tạo “Khoa học dữ liệu” của DevUp. Trong khoá học...
Cơ bản
62 Bài giảng
2 tháng
Yêu thích
10,000,000đ
I. Giới thiệu Khoá học “Tổng quan Trí tuệ nhân tạo & Khoa học dữ liệu” là khoá học đầu tiên trong 11 khoá học thuộc chương trình đào tạo “Kỹ sư...
Cơ bản
9 Bài giảng
1 tháng
Yêu thích
Miễn phí